Προστατευτικός Δακτύλιος – (2 τμχ) – 07-2-003(f041) – Vita