Διαχωριστικά Gel Δακτύλων Άκρου Ποδός – FT/1253 – Ortholand