Πέλματα «Soft Gel» (Γυναικεία) – FT/1269 – Ortholand