Στρώμα Κατάκλισης Βαρέως Τύπου DOMUS 3-2 – 0810770 mobiak