Τηλεσκοπικός λειτουργικός νάρθηκας ”ROM II’ – 06-2-111 – Vita