Θωρακοαυχενικός Nάρθηκας ”Vista CT04” – 01-2-024 – Vita