Αυχενικό Kολλάρο Παιδιατρικό – 1520t/c – Ortholand