Μαξιλάρι Απαγωγικής Ακινητοποίησης Ισχίων -08-2-020 – Vita