Νάρθηκας Δακτύλων Με Επένδυση – 03-2-012/335 – Vita