Νάρθηκας Κατάγματος Διάφυσης Βραχιονίου – 02-2-010 – Vita