Νάρθηκας Κορμού Οστεοπόρωσης ”Strada” – 04-2-022 – Vita