Τριγωνική Βάση Στήριξης Νάρθηκα – (06-2-048) – 06-1-001 – Vita