Ζώνη Οσφύος Αεριζόμενη Με 4 Μπανέλλες – 04-2-006 – Vita