Ζώνη Οσφύος Με Ανατομικό Πίεστρο – 04-2-084 – Vita