Ακινητοποιητής Γόνατος Παιδιατρικός – PED/8003 – Ortholand