Απλή Ελαστική Ζακέτα Κύφωσης – Med/1111 Lite – Ortholand