Ελαστική Ζώνη Κοιλιάς με Μπανέλες – 22cm – «Abdominal support» – ΟΙΚ/Zώνη Κοιλίας – Ortholand