Ελαστικός Nάρθηκας Aντίχειρα – 03-2-010 – Vita LEFT