Ελαστικός Νάρθηκας Καρπού Αεριζόμενος Μήκους 20 εκ. – Polfit Wrist 19 Αριστερός – Ortholand