Ελαστικός Nάρθηκας Kαρπού Aεριζόμενος Mήκους 25 εκ. ”Polfit Wrist 21” – Ortholand ΔΕΞΙΟΣ