Επιστραγαλίδα Neoprene με Πλάγιες Εύκαμπτες Μπανέλλες ”Object”- 8280 – Ortholand