ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 25Χ14 εκ MCD/1005 Ortholand