Πλαστικός Νάρθηκας Ακινητοποίησης Αέρος Αντιβραχίου – 701 – Ortholand