Εξάρτημα Στήριξης Στέρνου (Universal SPK) – 0811226 mobiak