Υφασμάτινος Νάρθηκας Οστεοπόρωσης Κορμού – ”Osteoporosis Brace” – OIK/Osteoporosis Brace- Ortholand