Κάλτσες κάτω γόνατος – BBF 140den 18-23 mmHg FUMO – 06-2-007 – Vita