Κάλτσες ριζομηρίου Varicose Class III 30-40 mmHg – 06-2-010 – Vita