Κουλούρα Kατακλίσεων με Eπένδυση – 10-2-063 – Vita