Λειτουργικός Nάρθηκας Άκρας Χειρός ”Carpo 41” – Carpo 41 Αριστερό – Ortholand