Μηροκνημικός Νάρθηκας Τεσσάρων Σημείων 9440 Αριστερός – Οrtholand