Μηροκνημικός Νάρθηκας Τεσσάρων Σημείων ”Pluspoint 3′ Αριστερός’ – 9540 – Ortholand