Μηροκνημικός Νάρθηκας Τεσσάρων Σημείων “Pluspoint ΙΙ” – 9445 Δεξιός – Ortholand