Νάρθηκας Καρπού με Μπανέλλες μήκους 21εκ. ”Manulite” – Manulite – Ortholand