Νάρθηκας Ποδοκνημικής Διπλής Βαλβίδας Με Αέρα – ”Air Fix Ankle” – Ortholand