Νάρθηκας Διπλής Βαλβίδας “Air/Gel Stirrup” – 06-2-053 – Vita