Νάρθηκας Διπλής Βαλβίδας με Ύφασμα – oik/1001 – Ortholand