Νάρθηκας Διπλής Βαλβίδας “Vincero” – 06-2-095 -Vita RIGHT