Νάρθηκας Kαρπού-Aντίχειρα Aυτοκόλλητος – 03-2-042 – Vita ΔΕΞΙΟΣ