Νάρθηκας Καρπού Ελαστικός Μήκους 18 εκ. – 8249 – Ortholand