Νάρθηκας Καρπού με Μεταλλική Μπανέλλα από Neoprene Μήκους 18 εκ. – K/8248 – Ortholand ΑΡΙΣΤΕΡΟ