Νάρθηκας Κορμού με Αέρα – ”T Air Back” – Γυναικείο – Ortholand