Νάρθηκας ραχεο-αυχενικός με μετωπιαία στήριξη “LIDO” LIDO MINERVA Ortholand