ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΑΧΕΟ – ΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΜΕ ΜΕΤΩΠΙΑΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚ/LIDO MINERVA ORTHOLAND