Αυχενικό Κολλάρο Πλαστικό ”Schanz” – 1505 – Ortholand