Παιδιατρικός Πηχεοκαρπικός Νάρθηκας – 03-2-085 – Vita LEFT