Περιαγκώνιο Neoprene Επικονδυλίτιδος – ”Οbject”- Regular – 82320 – Ortholand