Πλαστικό Περιαγκώνιο Πολυαιθυλενίου Με Σιλικόνη Γκρι EPIMED SILICONE Ortholand