Τμήμα Νάρθηκα Κνήμης-Περόνης ”Sarmiento” – 750 – Ortholand ΔΕΞΙ