Νάρθηκας Δακτύλων με Επένδυση – 03-2-012/333 – Vita