Νάρθηκας Kατάγματος Διάφυσης Βραχιονίου – 02-2-001 -Vita